Lockout Tagout procedure ter plaatse

Stap 1: Voorbereiden


Bereid de afsluiting van de energiebron voor. Ga na welk soort energie wordt gebruikt (bijv. elektrisch of mechanisch) en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Lokaliseer de isolator(en) en bereid het blokkeren ("lock out") van de energiebron voor.

Stap 2: Informeren


Stel de betrokken operators en supervisors in kennis van de werkzaamheden die plaats gaan vinden.

Stap 3: Uitschakelen


Schakel de apparatuur of machine uit.

Stap 4: Vergrendelen


Vergrendel alle energiebronnen met de juiste Lockout materialen om de toevoer naar de apparatuur of machine stil te zetten. Gebruik een slot zodat niemand de schakelaar of afsluiter kan bedienen terwijl het werk nog in uitvoering is. Plaats waarschuwingstags om anderen te waarschuwen voor het gevaar.

Stap 5: Testen


Test alle bedieningsinstrumenten en stroomkringen van de apparatuur of machine om na te gaan of deze volledig geïsoleerd is.

Stap 6: Werkzaamheden uitvoeren


Voer de reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden uit.

Stap 7: Weer inschakelen


Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en de Lockout materialen weer zijn verwijderd, moeten er tests gedaan worden om na te gaan of alle elektrische of mechanische lockout materialen daadwerkelijk zijn verwijderd. Waarschuw al het personeel voordat de toevoer weer wordt ingeschakeld.

Hulp nodig bij het vinden van de juiste Lockout Tagout?

Wil je meer informatie aanvragen over Lockout / Tagout materialen of heb je vragen over de verschillende procedures?